Publikacje

  • Sarczyńska A., „Człowiek z pasją”, XI Ogólnopolski Tydzień Kariery, „Doradca kariery”, 2(9)/2020, s. 3-4.
  • Sarczyńska A., Bo życie mamy jedno, „Doradca kariery”, 2(5)/2019, s. 7-8.
  • Sarczyńska A., Strefa komfortu – kiedy w niej pozostać?, „Doradca kariery”, 3(3)/2018, s. 17.
  • Sarczyńska A., Targi zawodów jako przykład skutecznej informacji zawodowej, „Doradca zawodowy”, 4(37)/2016, s. 11-13.
  • Sarczyńska A., Urząd Pracy jako przestrzeń do dialogu, „Doradca zawodowy”, 1(34)/2016, s. 10-11
  • Sarczyńska A., Doradca zawodowy bezwzględnie ważny?, „Doradca zawodowy”, 4(33)/2015, s. 7-9.
  • Sarczyńska A., Wyjść poza schemat. Rola i zadania zajęć z kreatywności w ofercie publicznych służb zatrudnienia, [w:] Edukacja, Rynek pracy, Rozwój, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce 2015, s. 215-237.
  • Sarczyńska A., Nauczanie kreatywności – szczególne wyzwanie dla doradztwa zawodowego, „Doradca zawodowy”, 2(31)/2015, s. 5-8.
  • Sarczyńska A., Trudne poszukiwanie szczęścia. Ile psychologa zawiera w sobie doradca zawodowy?, „Doradca zawodowy”, 1(26)/2014, s. 5-8.
Create your website with WordPress.com
Rozpocznij