Współpraca

Miło Cię widzieć!

Jestem absolwentką pedagogiki o specjalności poradnictwo, a także licencjonowanym doradcą zawodowym. Mam doświadczenie jako ekspert w procesie diagnozy kompetencji osób długotrwale bezrobotnych w Projekcie „Partnerstwo Na Recz Zatrudnienia. Aktywizacja – Motywacja – Praca”. Jestem certyfikowanym Trenerem online – zajęcia w sieci prowadzę od 2015 roku. Ponadto, zdobyłam trenerskie doświadczenie w prowadzeniu różnych treningów i warsztatów interpersonalnych (w tym dla pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia).

Jestem autorką artykułów naukowych i w czasopismach branżowych, związanych z rynkiem pracy i profesją doradcy zawodowego oraz na swoim terenie cenionym ekspertem medialnym. Doceniono mnie jako prelegentkę na konferencjach dotyczących kariery i rynku pracy (m.in. Edukacja i rynek pracy w perspektywie aktywności całożyciowej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego, Doradztwo zawodowe – przyszłość bliższa i dalsza w Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie). Od ponad 15 lat jestem związana z Publicznymi Służbami Zatrudnienia.

Jestem również niezależnym specjalistą w Komitecie Eksperckim przy Sektorowej Radzie ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej (projekt wdrożony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości) https://radasektorowa-komunikacja.pl/

Certyfikaty

i ukończone szkolenia.

Potwierdzenia posiadanych kwalifikacji

Interesują mnie wszystkie zagadnienia związane z aktywnością człowieka w środowisku pracy, szczególnie w obszarach kreatywnych – poradnictwo edukacyjno-zawodowe, planowanie kariery, tworzenie indywidualnych planów rozwoju, odkrywanie talentów, komunikacja międzyludzka, przygotowanie klientów do procesu rekrutacyjnego oraz szeroko pojęta praca na zasobach i twórczym myśleniu. Prowadzę szkolenia i treningi m.in. z zakresu:

 • doradztwa zawodowego,
 • planowania kariery zawodowej,
 • przedsiębiorczości,
 • skutecznej komunikacji,
 • świadomego kreowania swojego wizerunku,
 • asertywności,
 • integracji,
 • kreatywności,
 • nowoczesnych technik rekrutacji,

głównie dla: pracowników Publicznych Służb Zatrudnienia (Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce pracy, Młodzieżowe Centra Kariery), osób nieaktywnych zawodowo (m.in. kobiet i osób 50+), młodzieży, osób niepełnosprawnych, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 
Prywatnie interesuję się fotografią, marketingiem i technologiami informacyjno-komunikacyjnymi. Cenię sobie moc pozytywnego myślenia. Jestem zwolenniczką felinoterapii – czyli „leczenia poprzez kontakt z kotami”.

Kluczowe kompetencje:

 • Prowadzenie szkoleń/treningów/warsztatów
 • Planowanie kariery zawodowej / coaching
 • Prowadzenie procesów rekrutacyjnych
 • Umiejętności dydaktyczne, metodyka pracy z osobami dorosłymi
 • Kreatywność; skuteczne przekazywanie wiedzy
 • Wiedza i umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii w pracy trenera i doradcy

Jeśli szukasz eksperta ds. rynku pracy, trenera lub doradcy zawodowego – zapraszam do współpracy 

Create your website with WordPress.com
Rozpocznij