Wybrane certyfikaty i szkolenia

 • Praca z obrazem w doradztwie edukacyjno-zawodowym
 • Innowacyjne metody i kreatywne pomysły w doradztwie zawodowym
 • Myślenie wizualne w edukacji – jak nauczać i uczyć się skuteczniej
 • Obrazkowy Test Zawodów Martina Achtnicha
 • Certyfikat Konsultanta Kariery Międzynarodowej Platformy Doradczej Recreate Platform
 • Trener online – prowadzenie webinariów – Certyfikat / Virtus Centrum Wsparcia Aktywności i Rozwoju
 • Autorskie ćwiczenia w sztuce trenerskiej
 • Innowacyjność, Profesjonalizm, Działanie – Nowoczesny Warsztat Pracy Doradcy Zawodowego
 • Warsztaty asertywności i radzenia sobie ze stresem
 • Praca z trudnym klientem
 • Praca z klientem niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem Klienta niespełniającego normy intelektualnej
 • Indywidualny Plan Działania. Procedury tworzenia, nowe możliwości i narzędzia pracy dla Doradców Zawodowych i Pośredników Rynku Pracy
 • Trening negocjacyjny
 • Akademia Doradcy Zawodowego w Szkole Podstawowej
 • Szkoła, praca, przyszłość – praktyczne pomysły na doradztwo zawodowe z Mapą Karier
 • Rozmowa doradcza z uczniem – od podstaw
 • Techniki prowadzenia zajęć grupowych z zakresu poradnictwa zawodowego
 • Wprowadzenie do warsztatów dynamiki grupowej: o metodzie Group Relations i zachowaniach grupowych – Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • „Szukam Pracy – szkolenie w zakresie aktywnego poszukiwania pracy” (umiejętności trenerskie)
 • „Metoda Edukacyjna”
 • Metoda Hiszpańska – rozwijanie indywidualnych cech ułatwiających zatrudnienie”
 • „Kurs Inspiracji”
 • Spadochron – skuteczny pakiet narzędzi pracy z osobami poszukującymi pracy” – R. N. Bolles
 • „Labirynt Zawodów” – niewerbalny test predyspozycji i zainteresowań zawodowych
 • „Vademecum Talentu” – warsztat oceny predyspozycji i zainteresowań zawodowych uczniów
 • Wspomaganie i rozwijanie talentów oraz przedsiębiorczości w szkole i przedszkolu
 • Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych
 • Narzędzie do badania kompetencji (NBK)
 • Media społecznościowe w poradnictwie zawodowym
 • Personal branding w Internecie, czyli czego rekruter szuka w social mediach?
 • Rozwój w roli trenera, konsultanta lub coacha – Wszechnica Uniwersytetu Jagiellońskiego
 • Coaching jako nowoczesna metoda w pracy doradcy zawodowego
 • Obsługa osób niepełnosprawnych – doskonalenie warsztatu pracy doradcy zawodowego
 • Nowe metody aktywizacji i ścieżki aktywizacji bezrobotnych dla osób powyżej 45 roku życia. Poradnictwo zawodowe dla osób 45 plus i w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Ekonomia społeczna
 • Promocja i marketing usług rynku pracy
 • Kurs na wychowawcę i organizatora wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
Create your website with WordPress.com
Rozpocznij